Návody ke stavbě

Údržba a čištění všech produktů DD Hammocks:

Obecně, materiály použité pro především hamaky a dále krycí plachty jsou vystaveny vysokému zatížení. Proto se vyvarujte jejich kontaktu s ostrými předměty, které mohou být třeba i součástí oblečení, aby nedošlo k jejich protržení.

Chráníme před silným zdrojem tepla a ohněm.

Pokud je to nezbytně nutné, očistíme materiál opatrně mírně teplou vodu s šetrným saponátem. Nepereme v pračce(s vyjímkou spacího pytle Jura2 a zateplení-pouze nízké otáčky, teplotu 30 stupňů C a na šetrný program pro sportovní vybavení) a nesušíme na přímém slunci. Ideálně, pokud je to nutné, pouze opláchneme vodou. NApříklad od soli apod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WHOOPIE SLINGS

V podstatě se jedná o smyčku, kdy jedno lanko má v jednom místě krátkou podélnou dutinu, kterou prochází druhý konec lanka. Na první pohled to vypadá, že smyčka je pevně sešitá ale není to tak, Když uchopíme do dvou prstů místo, kde začíná smyčka, tedy kde se lanka rozspojují a začínají tvořit očko, tak se smyčka povolí a taháním za lanko, jež prochází dutinou druhého lanka toto lanko můžeme povytahovat nebo naopak zasouvat, opět stisknutím druhého konce dutiny, tam, kde se lanka opět rozpojují. Takto se smyčka utahuje a tedy celý úvaz prodlužuje nebo zkracuje. Pokud by i při maximálním zkrácení smyčky byl úvaz stále příliš dlouhý-hamaka příliš prověšená-smyčky opět prodloužíme a zkrátíme hnědou pásku Tree Huggers. Například tak, že na ní někde po délce uděláme uzlem další očko, blíže k vázcímu stromu anebo pásku vícekrát omotáme kolem stromu. Poté opět nacvakneme karabinu a tedy hamaku na nově vytvořené očko a opět pomocí Whoopie Slings hamaku vypneme. Nicméně ideální je používat původní očka pásky Tree Huggers jelikož tak nedochází k zůžení pásky a tím případě ke zmenšení její nosnosti.
Úvaz s pomocí karabin je výhodný jak z hlediska času, tak i proto, že karabiny zabraňují stékání dešťových kapek po úvazech na hamaku. Pokud je úvaz za karabinou k hamace příliš dlouhý, doporučujeme na něj ještě blízko hamaky navázat provázek, na jehož uzlík stékající kapka narazí a po provázku steče dolů.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRYCÍ PLACHTY

Pro ukázku jak uvázat krycí plachtu ideálně použijte fotogalerii, která je u jednotlivých krycích plachet. Nejvíce fotografií naleznete u rozměru 3x3m, oliva zelená, kojot hnědý.

Pro uvázáni plachty kosodelníkově Vám postačí 4 lanka a kolíky, které jsou součástíá balení.

Pro stavbu komplikovanějších přístřešků, například i klasického "áčka", je třeba se dovybavit další, alespoň 10m dlouhou šňůrou anebo několika sňůrami kratšími. Tato lanka můžete zakoupit i na našem e-shopu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAMAKA JUNGLE SUPERLIGHT

 

Vážený zákazníku, toto je návod pro hamaku DD Hammocks-Jungle

Hamaka obsahuje:

-Hamaka včetně moskytiéry a vrchní krycí plachty a vnitřní zavěšené kapsy
-2x skládací výztužné tyče
-2x Tree Huggers(hnědé pásky s očky pro rychlý úvaz okolo stromu)
-2x Whoopie sling (tenká lanka se smyčkou již navlečená na hamace) pro rychlé uvázání a vypnutí hamaky
-2x duralová karabina pro úvaz hamaky
-2x pružné lanko pro různé účely, např. vypnutí otevřené vrchní plachty
-1x lanko pro různé účely

Prvně si vysvětlíme, jak se hamaka uvazuje pomocí přiloženého příslušenství.

Vezmeme hnědou pásku Tree Huggers. Ta má na každém konci očko. Obejmeme páskou objema konci strom na kterém budeme hamaku uvazovat jednou kolem dokola a do obou oček na konci této pásky nacvakneme karabinu, která je již nacvaknutá na úvazu Whoopie Slings, jež jsou již navázány na hamace. Takto je hamaka na jedné straně uvázána. Totéž provede na druhém konci hamaky.

Nyní je třeba hamaku vypnout. Uvazujeme ji asi do výšky hrudníku a nevypínáme silou ale tak aby byla v rovině, jen s neznatelným provisem. Je třeba si uvědomit, že po zalehnutí se veškeré smyčky a úvazy více stáhnou a hamaka tak poklesne.
Pro vypnutí slouží lanka Whoopie slings. Ta jsou vyrobena z velmi pevného vlákna Amsteel se speciálním postupem utahování.
V podstatě se jedná o smyčku, kdy jedno lanko má v jednom místě krátkou podélnou dutinu, kterou prochází druhý konec lanka. Na první pohled to vypadá, že smyčka je pevně sešitá ale není to tak, Když uchopíme do dvou prstů místo, kde začíná smyčka, tedy kde se lanka rozspojují a začínají tvořit očko, tak se smyčka povolí a taháním za lanko, jež prochází dutinou druhého lanka toto lanko můžeme povytahovat nebo naopak zasouvat, opět stisknutím druhého konce dutiny, tam, kde se lanka opět rozpojují. Takto se smyčka utahuje a tedy celý úvaz prodlužuje nebo zkracuje. Pokud by i při maximálním zkrácení smyčky byl úvaz stále příliš dlouhý-hamaka příliš prověšená-smyčky opět prodloužíme a zkrátíme hnědou pásku Tree Huggers. Například tak, že na ní někde po délce uděláme uzlem další očko, blíže k vázcímu stromu anebo pásku vícekrát omotáme kolem stromu. Poté opět nacvakneme karabinu a tedy hamaku na nově vytvořené očko a opět pomocí Whoopie Slings hamaku vypneme. Nicméně ideální je používat původní očka pásky Tree Huggers jelikož tak nedochází k zůžení pásky a tím případě ke zmenšení její nosnosti.
Úvaz s pomocí karabin je výhodný jak z hlediska času, tak i proto, že karabiny zabraňují stékání dešťových kapek po úvazech na hamaku. Pokud je úvaz za karabinou k hamace příliš dlouhý, doporučujeme na něj ještě blízko hamaky navázat provázek, na jehož uzlík stékající kapka narazí a po provázku steče dolů.

Nyní složíme dvě výztužné tyčky a vsuneme je do třídílných tunýlků jež jsou svrchu na připnuté moskytiéře na obou koncích hamaky.
Pokud chceme, můžeme na očka na vrcholcích moskytiéry navázat pružné lanko a jím o vázací strom moskytiéru vypnout do konců. Není to však tolik nutné.

Nyní je hamaka připravena k použití.

Hamaka má v tomto stavu, pokud je prázdná, tendenci se překulovat na jednu stranu směrem dolů (jelikož váha-tyčky-jsou nahoře a je uvázána jen na jednom lanku z každé strany). Stačí do ní vložit např. spacák anebo sebe a již setrvává v rovině.

Samotná moskytiéra je otevíratelná z obou stran hamaky zipem o dvou jezdcích. Také je možné ji otevřít anebo uzavřít na koncích hamaky pomocí již navázaných lanek. Jednoduše se moskytiéra na koncích lankem stáhne a uváže k hamace.
Moskytiéra je kompletně odnímatelná od základního spodního pláště hamaky.
Díky tomu je možné použít i pouze samotnou hamaku bez moskytiéry, případně vrchní plachty, pokud právě chceme mít pouze maximálně jednoduchou a lehkou hamaku.

Vrchní krycí plášť hamaky v základním nastavení volně visí pod hamanou upevněn u obou podélných stran suchými zipy.
Pokud jej chceme použít, tak na jedné straně plášť odepneme a svrchu přehodíme přes hamaku. Vrchní plášť má na obou stranách na každém konci očko, které provlékneme spodem výztužné tyčky, čímž vrchní plášť pevně připevníme svrchu k hamace. Dále na obou koncích po stranách připneme vrchní plášť ke spodnímu plášti suchým zipem. Suchý zip, který je z každé strany zhruba ve středu hamaky nezapínáme. Zbytečně bychom si uzavřeli stranové větrací otvory, jež jsou po celé délce hamaky.
Nyní je možné zatím volně splývající horní konce plachty buď pomocí lanek podobným způsobem jako moskytiéru opět stáhnout a přivázat k hamace, aby tak byl vrchní plášť na koncích celkově uzavřen a a kopíroval siluetu hamky anebo je možné tyto konce pomocí oček na jejich koncích a přiložených pružných lanek přivázat svrchu nebo do strany tak, aby konce vrchního pláště byly zvednuty, čímž vznikne na obou stranách veliký větrací otvor a celá vrchní plachta je tak otevřená a hamaka maximálně odvětraná..
Opět celý vrchní plášť je možné odepnout od hamaky.

Hamaku lze díky nepromokavému spodnímu i vrchnímu plášti postavit na zemi jako stan.
Jednoduše hamaku rozprostřeme na zemi, vzepneme a vyztužíme moskytiéru, stejně jako když je hamaka zavěšená. Stejně jako v zavěšeném případě můžeme přehodit krycí plachtu hamaky a dle libosti a odvětrání ji uvázat.

Pro přesnou představu o zde popsaných postupech doporučujeme prohlédnout si fotografie na webu www.natura-nuova.cz

Údržba:
Pokud je třeba očistíme hamaku vlažnou, mírně teplou vodou, případně s použitím šetrného mýdla. V žádném případě nepereme v pračce a s použitím klasických, agresivních nebo silných pracích prostředků. Chráníme před silnými zdroji tepla, nesušíme na zdrojích tepla jako např. topení a podobně. Chráníme před ostrými předměty.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAMAKA TRAVEL/BIVI, HAMAKA FRONTLINE A HAMAKA CAMPING(první část bez vypnutí moskytiéry)

 

Hamaku Travel (anebo Frontline) vyjmeme z balícího pytle. Nalezneme dva od sebe vhodně vzdálené úvazové body. třeba dva stromy. Řekněme okolo 5-7m. Uchopíme jednu stranu hamaky, na které jsou opevněna hlavní úvazová lana. V místech kde úvazová lana vycházejí z hamaky lana ochopíme s stáhneme tak, že celá tato jedna strana hamaky se temito úvazy maximálně stáhne. Nyní si tento stažený konec hamaky přehodíme třeba přes rameno, uchopíme z něj vyčnívající úvazy a tyto zavážeme zhruba ve výši prsou okolo například kmenu stromu. Můžeme použít jednoduchý uzel kterými se zavazují tkaničky u bot, nic složitého v tom není gtřeba hledat. Pouze, aby byl úvaz pevně ke stromu uvázán. Nejlépe před uvázáním uzlu strom úvazy jednou dokola ovineme. Úvaz vedoucí k hamace může mít různou délku v závislostiu na podmínkách úvazových budů. V zásadě, čím delší je úvaz, tím více se musí hamaka úvazy napnout, protože se mohou mírně roztáhnout. Totéž nyní učiníme s druhou stranou hamaky a jejími úvazy, opět je uvážeme okolo protilehlého úvazového bodu. Hamaka by měla být uvázána v rovině napnutá, nikoliv však silně.

Nyní uchopíme jednu ze dvou skládacích tyček, které slouží k vypnutí moskytiéry. Na obou stranách-koncích moskytiéry svrchu je našit úzký tunýlek s maklým otvorem, do kterého je třeba tuto tyčku celou vsunout. Napoprvé to jde trochu ztěžka ale mohu Vás uklidnit, že jakmile se otvor jednou dobře roztáhne, příště to už půjde mnohem lépe. Zasuneme tedy tyčku do obou tunýlků. Poté vezmeme jednou z obou pružných lanek která jsou přibalena a jeden konec uvážeme k očku na vrcholu onoho tunýlku. Druhý konec lanka přivážeme k úvazovému stromu o něco výše než je uvázána hamaka, řekněme tak vysoko, kam pohodlně dosáhnete abyste uvázali a později rozvázali uzlík. Lanko nijak zvlášť nenapínejte, spíše ho nechtě uvázané volně. Po zatížení hamaky se propne. To samé provedeme na druhém konci hamaky a upneme druhý konec moskytiéry.

Nyní je hamaka uvázána.

Do hamaky ideálně vstupujeme tak, že si do ní vprostřed sedneme napříč, tak aby nám nohy koukaly ven, ještě si jí předtím pod sebou rukama trochu podrovnáme a poté si do ní lehneme. Nejdříve je samozřejmě nutné otevřit vstup do hamaky zipem moskytiéry.

Po prvním ulehnutí je často nutné hamaku ještě jednou převázat, více nepnout, jelikož prvotním zatížením se všechny úvazy roztáhnou do přirozené délky. Znovu tedy vypneme hlavní úvazová lana tak, aby hamaka byla opět přirozeně a volně propnutá. V této chvíli by měla mít ideální propnutí pro pohodlné ležení ve všech polohách.

V hamace není nutné spát šikmo. Velmi pohodlně a naprosto přirozeně v ní můžete ležet i podélně v její ose.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAMAKA SUPERLIGHT

 

Hamaku SuperLight a její příslušenství vyjmeme z balícího pytlíku.

Vezmeme hnědou pásku Tree Huggers. Ta má na každém konci očko. Obejmeme páskou objema konci strom na kterém budeme hamaku uvazovat jednou kolem dokola a do obou oček na konci této pásky provlékneme lankovou karabinu, která je již navléknuta na úvazu Whoopie Slings, jež jsou již navázány na hamace. Takto je hamaka na jedné straně uvázána. Totéž provede na druhém konci hamaky. Princip manipulace s lankovou karabinou je shodný s manipulací s úvazy Whoopie Slings(jedná se o tejný produkt pouze v rozdílném provedení a velikosti) a vysvětlíme si jej za chviličku níže. Nyní zatím napovím, že na jednom konci lanka je utahovatelné očko, jímž se musí provléknot druhý kones lanka na němž je na konci uzlík, okolo nějž se poté smyčka utáhne a vznikne tím karabina. Princip utahování a povolování je o pár řádků níže.

Nyní je třeba hamaku vypnout. Uvazujeme ji asi do výšky hrudníku a nevypínáme silou ale tak aby byla v rovině, jen s neznatelným provisem. Je třeba si uvědomit, že po zalehnutí se veškeré smyčky a úvazy více stáhnou a hamaka tak poklesne.
Pro vypnutí slouží lanka Whoopie slings. Ta jsou vyrobena z velmi pevného vlákna Amsteel se speciálním postupem utahování.
V podstatě se jedná o smyčku, kdy jedno lanko má v jednom místě krátkou podélnou dutinu, kterou prochází druhý konec lanka. Na první pohled to vypadá, že smyčka je pevně sešitá ale není to tak, Když uchopíme do dvou prstů místo, kde začíná smyčka, tedy kde se lanka rozspojují a začínají tvořit očko, tak se smyčka povolí a taháním za lanko, jež prochází dutinou druhého lanka toto lanko můžeme povytahovat nebo naopak zasouvat, opět stisknutím druhého konce dutiny, tam, kde se lanka opět rozpojují. Takto se smyčka utahuje a tedy celý úvaz prodlužuje nebo zkracuje. Pokud by i při maximálním zkrácení smyčky byl úvaz stále příliš dlouhý-hamaka příliš prověšená-smyčky opět prodloužíme a zkrátíme hnědou pásku Tree Huggers. Například tak, že na ní někde po délce uděláme uzlem další očko, blíže k vázcímu stromu anebo pásku vícekrát omotáme kolem stromu. Nicméně ideální je používat původní očka pásky Tree Huggers, jelokož tím nedochází k zůžení smyčky a snížení nosnosti. Poté opět nacvakneme karabinu a tedy hamaku na nově vytvořené očko a opět pomocí Whoopie Slings hamaku vypneme.
Úvaz s pomocí karabin je výhodný jak z hlediska času, tak i proto, že karabiny zabraňují stékání dešťových kapek po úvazech na hamaku. Pokud je úvaz za karabinou k hamace příliš dlouhý, doporučujeme na něj ještě blízko hamaky navázat provázek, na jehož uzlík stékající kapka narazí a po provázku steče dolů.

Nyní je hamaka uvázána

 

 

 • Hamaka+plachta ,Slánské vrchy
 • Zimní bivak v jeseníkách. Bivakovací plachta DD Hammocks Superlight.
 • Frontline XL
 • Hamaky Frontline
 • She Nekesa v hamace DD HAmmocks Chill Out
 • Bivakovací plachta DD Hammocks 5x5m uvázaná na auto
 • Frontline+plachta 3x3m
 • Hamaka DD Hammocks Frontline SuperLight se zateplením DD Underblanket
 • Hamaka Jungle SL
 • bobeš uvnitř
 • motorka
 • Rychleby
 • SuperLight
 • Jungle uvnitř
 • Smědava
 • Řecko
 • Buky
 • Zateplení
 • Bobeš venku
 • SuperLight
 • Indonézie SuperLight
 • Předchozí
 • Další

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Tato stránka používá cookies. Vice info

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat